19.1.09

"Παραμάγαζα"

Διαβάζοντας εκεί και πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό των νοσοκομείων της χώρας, όπου βάσιμα, συμβαίνουν τα ίδια και χειρότερα, δεν μας φτάνουν 3 “Κορυδαλλοί” για να τους μαζέψουν όλους......
Και αν τα νοσοκομεία είναι ένα (1) μόνο από τα “παραμάγαζα” που λειτουργούν σε αυτή την χώρα, φαντάσου τι θα χρειαστεί για τα υπόλοιπα........
Αφού ένα “Παραμάγαζο” είναι, σχεδόν, όλο το Ελληνικό Δημόσιο.......

Δεν υπάρχουν σχόλια: