13.6.09

Από... δράση

Συμμετέχοντας εδώ με τις μικρές μου δυνάμεις για πρώτη φορά σε .......υπό ίδρυση κόμμα!

"Να γκρεμιστεί και να κτιστεί από την αρχή, κρατώντας τις βασικές αρχές που μας εμπνέουν, όχι από 50-100 άτομα μέσα σε τέσσερις τοίχους και ερήμην των πολλών, αλλά "βάζοντας στο παιχνίδι" όσο το δυνατόν περισσότερους.

Ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι η αποστολή επιστολής - πρόσκλησης για συμμετοχή στην δημιουργία της κίνησης, που να εμπεριέχει, και απαντητικό προπληρωμένο φάκελο, πχ μέσω λογαριασμών, αν είναι εφικτό, ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή άλλου τρόπου.(Φυσικά και πρέπει να προηγηθούν "δοκιμαστικές βολές" σε συγκεκριμένες ομάδες, περιοχές κλπ ώστε να μετρηθεί λεπτομερώς η αποτελεσματικότητα "κόστος/απόδοση" καθώς και πολλά άλλα.

Παράλληλα πάντα με internet κλπ....."

Δεν υπάρχουν σχόλια: